edukacja we Wrocławiu

Technikum Akademickie
przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Adres: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 19 B
Telefon: tel. 71 324 68 54
WWW: http://www.technikum.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@technikum.wroclaw.pl

1 O SZKOLE

Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci wysokiej klasy specjalistów. Jest to nowoczesna placówka edukacyjna, umożliwiająca zdobycie przyszłościowego zawodu oraz kontynuowanie nauki na renomowanych uczelniach wyższych. Absolwenci technikum, dzięki kwalifikacjom zawodowym i nabytym w trakcie nauki umiejętnościom, z łatwością odnajdą się na wymagającym rynku pracy, również europejskim (uczniowie korzystają ze zwiększonej liczby godzin nauki języków obcych). Wybór Technikum Akademickiego otwiera więc przed młodymi ludźmi wiele możliwości i umożliwia im bezpieczny start w dorosłe życie.
W Technikum Akademickim chcemy rozbudzić w młodych ludziach zainteresowania przedmiotami ścisłymi, a także umożliwić uczniom doskonalenie umiejętności praktycznych oczekiwanych przez pracodawców. Kształcenie zawodowe realizujemy w ścisłej współpracy z naszymi biznesowymi partnerami, którzy aktywnie włączają się w proces edukacyjny. Absolwenci Technikum Akademickiego będą więc doskonale przygotowani do wykonywania zawodu i staną się cenionymi pracownikami, odnajdującymi się na wymagającym rynku pracy.

do góry

2 ZMIERZAJ W DOBRYM KIERUNKU!

U nas:

  • znajdziesz świetne warunki do nauki oraz rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
  • nauczysz się wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę,
  • poznasz ciekawych ludzi, którzy zadbają o Twój rozwój.

Nasze atuty:

  • kontakty zagraniczne gwarantujące udział w wizytach studyjnych, stażach i praktykach zagranicznych,
  • opiekunowie merytoryczni ze świata biznesu, którzy pomogą Ci ukształtować umiejętności poszukiwane przez pracodawców,
  • szeroka oferta zajęć dodatkowych,
  • dla najlepszych – możliwość zatrudnienia u biznesowych partnerów szkoły,
  • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne,
  • zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone w małych grupach,
  • preferencyjne warunki na kontynuowanie kształcenia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

do góry

3 REKRUTACJA

Technikum Akademickie jest placówką publiczną, więc nauka w nim jest bezpłatna. Organem założycielskim Technikum jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Nabór odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji. Decydując się na aplikowanie do naszej szkoły, uczeń może kandydować dodatkowo jeszcze do trzech szkół prowadzonych przez gminę, w której mieszka.

Uczniów zainteresowanych nauką w Technikum Akademickim zapraszamy do rejestracji on-line na stronie internetowej szkoły.

CZEKAMY NA CIEBIE JUŻ DZIŚ!

do góry

4 KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Pracodawcy zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, których kształcimy na kierunkach w Technikum Akademickim.. Dzięki wprowadzeniu do programu edukacyjnego szkoły wielu praktycznych elementów nauczania nasi absolwenci będą cenionymi fachowcami od razu po ukończeniu Technikum Akademickiego.
Nad każdym kierunkiem kształcenia czuwa opiekun merytoryczny, gwarantujący utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i dbający, aby uczniowie mogli kształtować umiejętności poszukiwane przez pracodawców i rozwijać swoje pasje.

TECHNIK LOGISTYK
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów oraz informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami podczas realizacji procesów transportowych oraz organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych to kwalifikacje, które zdobędziesz, wybierając kierunek technik logistyk.

TECHNIK INFORMATYK
Wiążesz swoją przyszłość z informatyką? Wybierz kierunek technik informatyk. Zapoznasz się z montażem i eksploatacją komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowaniem i administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, a także tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych oraz ich administrowaniem.

TECHNIK SPEDYTOR
Nauczysz się organizacji i nadzorowania transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów. Poznasz również podstawy prowadzenia dokumentacji, a także monitorowania procesu transportowego.

TECHNIK EKONOMISTA
Na tym kierunku zapoznasz się z planowaniem i prowadzeniem działalności w organizacji oraz prowadzeniem rachunkowości. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

TECHNIK HANDLOWIEC
Ucząc się na kierunku technik handlowiec, dowiesz się, jak prowadzić sprzedaż oraz zarządzać działalnością handlową. Poznasz także mechanizmy reklamowe i marketingowe związane z procesem kupno-sprzedaż.

TECHNIK BUDOWNICTWA
Wybierając ten kierunek, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji i kontrolowania robót betoniarskich oraz sporządzania kosztorysów i przygotowania dokumentacji przetargowej.

TECHNIK GEODETA
Na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów, obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych, a także wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

do góry

5 PROFESJONALNA BAZA DYDAKTYCZNA

Siedziba szkoły mieści się w przestronnym budynku na północy Wrocławia, w okolicy pl. Kromera. Uczniowie technikum mogą korzystać z nowoczesnych sal szkoleniowych, w tym również z pracowni specjalistycznych i naukowych laboratoriów, w których zajęcia odbywają się w kameralnych, małych grupach.

Każde laboratorium posiada stanowiska z oprogramowaniem do symulowania zagadnień stosowanych w logistyce oraz z systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Uczniom kształcącym się na kierunkach związanych z budownictwem udostępniamy sprzęt i aparaturę pomiarową służącą do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym.

W pracowniach przeznaczonych do nauki przedmiotów zawodowych, pojawił się profesjonalny sprzęt, przeznaczony do pracy w konkretnej branży – informatycy mają możliwość pracy na sprzęcie komputerowym z dostępem do urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z bogato wyposażonej biblioteki, bufetu oraz dużego, bezpłatnego parkingu. W pobliżu szkoły mieszczą się przystanki autobusowe linii 116, 119 i A, a także stacja PKP Wrocław – Sołtysowice.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2020 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności