edukacja we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa PARNAS

Adres: 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38
Telefon: 71 359 46 63
WWW: http://www.parnas.teb.pl
E-mail: parnas@teb-edukacja.pl
Społeczności: facebook

 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek
7.20 – 15.20 

 

1 PROGRAM SZKOŁY

Gimnazjum nasze jest nowoczesną szkołą, w której przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania, uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących objętych programem nauczania, obowiązującym w szkołach gimnazjalnych.

Szkoła realizuje bogaty program lingwistyczny:

 • w klasach I-III prowadzony jest własny, rozszerzony program nauki języka angielskiego (5 godz./tyg.) i języka niemieckiego (4 godz./tyg.),
 • na podstawie egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych w czerwcu, uczniowie przydzielani są do odpowiednich grup o różnym poziomie zaawansowania,
 • (grupy: podstawowa, średniozaawansowana i zaawansowana),
 • przygotowujemy, bez dodatkowych opłat, do międzynarodowych egzaminów z jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego: TELC oraz zdawanych w British Council (PET, FCE) i w Instytucie Goethego (ZD).

Kształtujemy postawy ciekawości świata, dociekliwości i refleksyjności wobec wiedzy. Stymulujemy rozwój samodzielności intelektualnej oraz czuwamy nad prawidłowym rozwojem społeczno - emocjonalnym uczniów.

Informatyka prowadzona jest w wymiarze 2 godz./tyg. Cyklicznie odbywają się zajęcia laboratoryjne z fizyki (w pracowniach Wydziału Dydaktyki Uniwersytetu Wrocławskiego) i z chemii. Organizowane są spotkania ze sztuką, warsztaty aktywności twórczej, koła językowe i inne koła przedmiotowe.

W klasie trzeciej zwiększona jest liczba godzin z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w hali sportowej Centrum Basenowo-Sportowego REDECO i na basenie Aqua Parku.

Szkoła umożliwia uczniom dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do uzdolnień i osiągnięć młodzieży.

Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły z Klasą”, jest w Sieci Szkół UNICEF, od wielu lat uczestniczy w programie „Szkoła bez przemocy”

Parnas został określony szkołą sukcesu według badań Centralnej Komisji Edukacyjnej - Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2009-2011:

do góry

2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

W szkole prowadzimy ciekawą pracę profilaktyczno-wychowawczą w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny. Młodzież jest pod opieką pedagoga szkolnego, dyżury podczas konsultacji dla Rodziców pełni psycholog poradni Psychologiczno-pedagogicznej.

Kierunki kształcenia:

W roku szkolnym 2015/2016 otwieramy klasę:

 • matematyczną z poszerzonym programem informatyki,
 • przyrodniczą,
 • medialną.

Wszystkie klasy realizują rozszerzony program języków obcych.

Zajęcia dodatkowe: prowadzimy kółka przedmiotowe z: matematyki, fizyki, biologii, historii, języka polskiego, informatyki, języków obcych, warsztaty dziennikarskie, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne.

e-dziennik: szkoła prowadzi tradycyjny i internetowy dziennik szkolny. Poprzez Internet rodzice mogą obserwować wyniki nauczania swoich dzieci oraz kontaktować się z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą klasy.

Sukcesy:
Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w wielu prestiżowych konkursach przedmiotowych i artystycznych:

 • laureaci i finaliści w Dolnośląskim Konkursie zDolny Ślązak i w Lidze Naukowej Dolnośląskiego Konkursu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia,
 • finaliści Wrocławskiego Konkursu Matematycznego,
 • laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orsza”,
 • laureaci konkursu wiedzy o Rosji „Białe noce”,
 • laureaci konkursów językowych, literackich, dziennikarskich i innych
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych.

"Parnas" uzyskuje jedne z najwyższych wyników egzaminu gimnazjalnego spośród szkół publicznych i niepublicznych w województwie dolnośląskim.

Wyróżnienia i Stypendia Naukowe:
W szkole funkcjonuje system przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów uzyskujących najwyższe średnie ocen.
Uczniowie z najwyższymi osiągnięciami oraz wysokim zaangażowaniem społecznym są wyróżniani medalem Primus Inter Pares i na zakończenie nauki w gimnazjum medalem Sapere Aude. Absolwenci ze średnią ocen 5.0 i wzorowym zachowaniem wpisywani są do Złotej Księgi „Parnasu”.

do góry

3 REKRUTACJA

Warunki przyjęcia do gimnazjum „Parnas”:

 • rozmowa kwalifikacyjna Rodzica/Prawnego opiekuna i dziecka z Dyrektorem szkoły (termin można ustalić telefonicznie przez sekretariat szkoły),
 • średnia ocen minimum 4,5 i wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania,
 • złożenie odpowiedniej dokumentacji (podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, zaświadczenie o wynikach egzaminu szóstoklasisty, karta zdrowia, 3 zdjęcia).

We wrześniu odbędą się testy językowe (określające poziom zaawansowania) oraz w czerwcu test z matematyki do klasy matematycznej.

Dni Otwarte: 4 marca 2015 i 20 maja 2015.

Wysokość opłat i możliwość korzystania ze zniżek czesnego szczegółowo określono w Regulaminie Opłat na stronie WWW.

do góry

4 LOKALIZACJA

Dojazd: autobusem: 107, 109, 142, 149, 406, 409, 609 – przystanek Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Warunki lokalowe: szkoła mieści się w nowo wyremontowanym przestronnym budynku, bez barier architektonicznych: winda, podjazdy, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dysponujemy 10 salami lekcyjnymi, salą informatyczną z 20 komputerami ze stałym łączem internetowym, pracownią chemiczną, salami z tablicami multimedialnymi. Na terenie szkoły znajduje się bufet.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2020 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności