edukacja we Wrocławiu

KM Dental spółka z o.o.
Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Adres: 54-239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1
(przy kościele M. B. Królowej Pokoju)
Telefon: 71 350 61 66
Faks: 71 350 61 66
WWW: http://www.kmdental.com.pl
E-mail: kmdental@kmdental.com.pl
English:
Społeczności: facebook

  


1 O SZKOLE

Studium realizuje program nauczania, który uwzględnia podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika dentystycznego.

Program nauczania jest poszerzony i dopasowany do najnowszych standardów Unii Europejskiej, co umożliwia kontynuację kształcenia się i pracy za granicą.

Studium duży nacisk kładzie na profesjonalną naukę języka angielskiego i niemieckiego zawodowego.

 

 

Atuty szkoły:

 • posiada status szkoły publicznej przyznany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • wykładowcy polscy i zagraniczni,
 • nowoczesny światowy poziom nauczania,
 • praktyki zawodowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii,
 • nauka języków niemieckiego i angielskiego z elementami specjalistycznego języka medycznego.

Zajęcia odbywają się od 8.00 do 19.00. Studium ma na celu wykształcenie absolwenta, który umie wdrażać i stosować metody i materiały nowoczesnej techniki światowej w dziedzinie protetyki stomatologicznej i ortodoncji.
Baza lokalowa urządzona jest nowocześnie. Pracownia techniki dentystycznej i laboratorium dentystyczne są bardzo dobrze wyposażone w materiały i sprzęt, co umożliwia prowadzenie zajęć na profesjonalnym, wysokim poziomie.

Zgodnie z aktualnym krajowym ustawodawstwem Absolwent naszego Studium otrzymuje ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ, które upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Studium jest akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (Egzamin jest przeprowadzany na terenie naszego Studium). Po zdaniu egzaminu Absolwent otrzymuje DYPLOM TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO oraz "EUROPASS"- SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (w języku polskim i angielskim).
EUROPASS stwarza możliwości kontynuowania nauki i podejmowania pracy za granicą.

Wprowadzane są na bieżąco najnowsze światowe technologie, aparatura i materiały, między innymi: nauka wykonawstwa koron i mostów porcelanowych oraz kosmetycznych protez bezklamrowych.

do góry

2 KADRA

Kadra pedagogiczna to nauczyciele o wieloletniej praktyce zawodowej, posiadający wysokie kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.

Dyrektor szkoły mgr Krystyna Kuryło-Mazurkiewicz LCGI posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie techniki dentystycznej, ponad 50 letni staż pracy jako technik dentystyczny, w tym ponad 36 letni staż pracy pedagogicznej. Odbyła przeszkolenie w zakresie nowoczesnych technologii techniki dentystycznej w Niemczech i Anglii. Dyrektor publikuje w medycznych pismach fachowych o zasięgu międzynarodowym, posiada również uprawnienia międzynarodowe Licentiateship of City & Guilds of London Institute.

Dyrektor pedagogiczny szkoły mgr Halina Tybińska-Rzepa posiada 49 letni staż pracy, w tym 49 lat pracy pedagogicznej w szkole, mgr pielęgniarstwa, w 1980 roku ukończyła Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie. Wieloletni i doświadczony nauczyciel, później pełniła funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora w szkole medycznej (15 lat na stanowiskach kierowniczych). Od 2002 roku na emeryturze i jednocześnie zatrudniona w Studium. Swoim doświadczeniem wspomaga szkołę.

Wykładowcy i konsultanci z kraju i zagranicy:

 • dr Teresa Maślanka - Akademia Medyczna we Wrocławiu;
 • prof. dr hab. Adam Ziętek - Akademia Medyczna we Wrocławiu;
 • Aniela Beerberg - VITA Zahnfabrik - Niemcy;
 • Jerzy Osłów - konsultant techniczny VITA Zahnfabrik - Polska;
 • mgr Waldemar Osypiuk LCGI - Polska;
 • mgr Barbara Masławska LCGI - Polska;
 • Michael Broad, University of Glasgow - Dentistry Faculty, Szkocja;
 • William Grant Taylor, University of Glasgow - Dentistry Faculty, Szkocja.

Pracownicy Studium:

 • mgr Krystyna Kuryło-Mazurkiewicz - LCGI Licentiateship of City & Guilds of London Institute, Założycielka, Dyrektor Studium.
 • mgr Halina Tybińska-Rzepa - Dyrektor Pedagogiczny.
 • mgr Helena Frączek - Nauczane przedmioty: Pracownia techniki dentystycznej, Pracownia techniki ortodontycznej.
 • mgr Józef Ragiel - Nauczany przedmiot: Język niemiecki.
 • dr n. ekon. Wojciech Misiński - Nauczany przedmiot: Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.
 • dr Krystyna Szymańska-Gęsicka - Nauczany przedmiot: Technika dentystyczna, Gabinet stomatologiczny - Zajęcia praktyczne.
 • dr Beata Tokarczuk - Nauczany przedmiot: Ortodoncja.
 • mgr Katarzyna Wojczak-Karasińska - Nauczany przedmiot: pracownia techniki dentystycznej.
 • Karol Jastrzębski - Asystent: pracownia techniki dentystycznej, pracownia techniki ortodontycznej.

do góry

3 PROGRAM NAUCZANIA

Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Od 2012 roku Studium realizuje PROGRAM NAUCZANIA dla zawodu "Technik dentystyczny".

Studium realizuje również AUTORSKI ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA, który zawiera zagadnienia poświęcone najnowszym osiągnięciom w protetyce dentystycznej w kraju i na świecie, między innymi: wprowadzenie do technologii wykonawstwa uzupełnień protetycznych w systemie CAD/CAM; estetycznych protez bezklamrowych; szeroki zakres prac w ceramice.

Program nauczania jest poszerzony i dopasowany do najnowszych standardów Unii Europejskiej, co umożliwia kontynuację kształcenia się i pracy za granicą.

Studium duży nacisk kładzie na profesjonalną naukę języka angielskiego i niemieckiego zawodowego.

Przedmioty nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne - sala gimnastyczna i pływalnia.
 2. Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.
 3. Anatomia z elementami fizjologii.
 4. Modelarstwo.
 5. Materiałoznawstwo.
 6. Ortodoncja.
 7. Pracownia techniki ortodontycznej - zagadnienia ogólne:
  - aparaty profilaktyczne,
  - aparaty czynne mechanicznie,
  - aparaty czynnościowe i mechaniczno-czynnościowe,
  - aparaty elastyczne,
  - aparaty stałe.
 8. Pracownia techniki dentystycznej - zagadnienia ogólne:
  - prace gipsowe,
  - protezy ruchome całkowite,
  - protezy ruchome częściowe osiadające,
  - protezy ruchome częściowe nieosiadające,
  - protezy szkieletowe,
  - protezy stałe: korony, mosty.
 9. Zajęcia praktyczne.
 10. Praktyka zawodowa w semestrze V - dwa tygodnie (w kraju lub zagranicą).
 11. J. angielski.
 12. J. niemiecki.
 13. Dodatkowo tylko w naszej szkole:
  - najnowocześniejsze artykulatory,
  - łuki twarzowe,
  - Condylator Gerbera,
  - Protar firmy KaVo,
  - prace porcelanowe i kompozytowe,
  - prace kombinowane: protezy bezklamrowe, zasuwy, zatrzaski, teleskopy,
  - implanty.

Okres nauki: dwa i pół roku
System kształcenia: stacjonarny
Zawód: technik dentystyczny
Miejsce przyszłej pracy: pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej

do góry

4 LOKALIZACJA

Sekretariat
54-239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1
(przy kościele M. B. Królowej Pokoju)
tel./faks 71 350 61 66

Autobusy:
119, 122, 128, 129, 319, 403

Tramwaje:
3, 10, 20, 31, 32, 33

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności