edukacja we Wrocławiu

Etz Chaim Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur

Adres: 53-429 Wrocław, ul. Żelazna 57
Telefon: 71 756 80 47, 509 964 152
WWW: http://www.etzchaim.pl
E-mail: szkoladialogukultur@wp.pl
Społeczności: facebook

To, co nas wyróżnia wśród innych szkół to kształcenie w duchu otwartości i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Szkoła integruje w swych murach dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Promuje szacunek dla symboli, tradycji, a także odpowiedzialność za siebie i innych.
To szkoła, która dba o świat wartości.

1 CELE

Przyjmujemy założenie, że ludzie stanowią jedną wielką rodzinę i warto pielęgnować poczucie wspólnoty. Więź między nami jest wartością, od której zaczynamy edukację wczesnoszkolną.

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
 • bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne
 • współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia
  nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin poprzez realizowanie projektów edukacyjnych
 • atmosfera szacunku i życzliwości
 • rozwijanie krytycznego myślenia
 • kameralne klasy - optymalne warunki do nauki
 • nauka hebrajskiego
do góry

2 MISJA

Misja szkoły Dialogu Kultur Etz Chaim bliska jest myśli filozoficznej elitarnej grupy filozofów, do których należał jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów – Janusz Korczak. Zbieżne z jego poglądami są idee np. słynnej szkoły Summerhill Alexandra Neilla, niepokornego ucznia Zygmunta Freuda – Wilhelma Reicha, czy Martina Bubera, który uznał międzyludzki dialog za najlepszą, naturalną metodę terapeutyczną.

Staramy się, aby Szkoła Dialogu Kultur Etz Chaim była miejscem kameralnym, dającym naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Dbamy, aby ich relacje z nauczycielami i pracownikami szkoły były możliwie jak najbardziej otwarte i serdeczne. Ucząc szacunku do symboli różnych narodowości i kultur pielęgnujemy wartości kultury żydowskiej i wychowujemy w duchu otwartości.

Szkoła integruje dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Razem z rodzicami chcielibyśmy, aby dzieci ucząc się języka hebrajskiego i uczestnicząc w zajęciach z kultury żydowskiej wzbogacały swoją świadomość o nowe tradycje, sztukę, muzykę, obyczajowość. Pragniemy, aby ta szkoła zaszczepiła w nich wartości, które zabiorą ze sobą w świat, aby wolne od stereotypów propagowały otwartość i przełamywały bariery, aby ich umysły były otwarte na świat ze wszystkimi jego odcieniami.

do góry

3 NAUCZANIE

Realizujemy programy nauczania zawierającą podstawę kształcenia ogólnego zgodną z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedmiotów związanych ze specyfiką szkoły uczymy z programów autorskich.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację  podstawy programowej
 • w klasach 4-6 realizujemy rozszerzony program z zakresu języka polskiego, matematyki i historii
 • w klasach 1-6 języka angielskiego uczymy codziennie
 • w klasach 1-6 język hebrajski w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  (dla dzieci dochodzących z innych szkół do klas wyższych możliwość zajęć fakultatywnych)
 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.00)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach
 • codzienne zajęcia sportowe
 • warsztaty absolwenta w klasie 6 w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • basen
 • tenis stołowy
 • filozofia dla najmłodszych - Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wroclawskim
 • logika - zajęcia wzmacniające kompetencje potrzebne do rozumienia przedmiotów ścisłych
 • edukacje europejska
 • opieka psychologa i logopedy
 • zajęcia logopedyczne indywidualne
 • opieka pielęgniarki
 • kameralne klasy

Dodatkowo zajęcia zgodne z zainteresowaniami uczniów:

 • SKS
 • logika
 • warsztaty muzyczne (pianino, gitara)
 • chór szkolny
 • warsztaty chemiczne – Laboratorium Doktora Szkieletora
 • koło dziennikarskie (wydajemy własna gazetkę)
 • warsztaty artystyczne
 • matematyka na wesoło, karty matematyczne
 • filozofia
 • szachy
 • gry planszowe
 • biofidback
 • karate
 • judo
 • zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum itp.
 • obiady (przygotowywane w Szkole)

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

Prezentacje Dialogu Kultur Etz Chaim:

© 2000-2020 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności