edukacja we Wrocławiu

Policealne Szkoły EDUKACJA

Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62
Sekretariat - pok. nr 113
Telefon: 71 377 21 55, 377 21 77
Faks: 71 377 21 55, 377 21 77
WWW: http://www.policealne.edukacja.wroc.pl
E-mail: policealne@edukacja.wroc.pl

1 KIERUNKI

Szkoły policealne „Edukacja” kształcą w zawodach:

 • Technik administracji
 • Technik budownictwa
 • Technik archiwista
 • Technik ekonomista
 • Technik elektryk
 • Technik handlowiec
 • Technik hotelarstwa
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik prac biurowych
 • Technik rachunkowości
 • Technik spedytor
 • Technik usług fryzjerskich.

do góry

2 SYSTEM NAUCZANIA

Nauka trwa:

 • 1 rok dla absolwentów liceum profilowanego o profilu wywodzącym się z tej samej, co zawód dziedziny gospodarki,
 • 2 lata dla absolwentów pozostałych szkół dających wykształcenie średnie.

Zajęcia prowadzone są w systemie:

 • stacjonarnym - trzy razy w tygodniu,
 • zaocznym - sobota i niedziela (10 zjazdów w semestrze).

do góry

3 REKRUTACJA

Szkoły nasze posiadają uprawnienia szkół publicznych. Kształcenie w studium przebiega zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzbogaconym innowacjami autorskimi. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań słuchaczy oraz wymogów stawianych przez Unię Europejską na rynku pracy.

Dajemy gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy, dzięki profesjonalnie przygotowanej i doświadczonej kadrze z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz z przygotowaniem pedagogicznym. Zatrudniamy tylko doświadczonych nauczycieli w tym wykładowców Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej, Izby Celnej, Urzędu Wojewódzkiego.

Posiadamy własną bazę dydaktyczną, pracownię symulacyjną, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu, wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Zajęcia laboratoryjne i językowe odbywają się w grupach 15-17 osobowych. Szkoła kładzie nacisk na prawidłowy przebieg praktyk zawodowych. Nasi absolwenci cieszą się dobrą opinią pracodawców.

Słuchacze szkół policealnych "Edukacji" mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja".


Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gwarantuje sukces w życiu zawodowym.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2014 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności